Wrodzony zespół miasteniczny (gen CHAT, Old Danish Show Dog)

Wrodzony zespół miasteniczny (CMS) jest rzadkim zaburzeniem nerwowo-mięśniowym, które powoduje przejściowy paraliż po wysiłku. Choroba została powiązana z mutacją w genie CHAT, który bierze udział w produkcji acetylotransferazy choliny.

Symptomy

Głównym objawem SMC jest osłabienie mięśni wywołane wysiłkiem fizycznym. Psy mogą biegać normalnie przez 5 do 30 minut, ale po tym czasie ich kończyny słabną i wyginają się, powodując upadki. Chociaż objawy znikają kilka minut później, mogą pojawić się ponownie, jeśli ćwiczenia będą kontynuowane. Powoduje to nietolerancję wysiłku i zmęczenie u dotkniętych psów. Należy zauważyć, że choroba nie jest uważana za pogarszającą się wraz z postępem choroby.

Zarządzanie chorobami

Interwencje związane ze stylem życia, takie jak ograniczenie ćwiczeń i odpowiednie okresy odpoczynku, mogą regulować nietolerancję wysiłku i zmęczenie. Jeśli pies wykazuje jakiekolwiek objawy, należy udać się do lekarza weterynarii w celu oceny.

Podstawy genetyczne

Choroba ta jest dziedziczona w sposób autosomalny recesywny. Dziedziczenie autosomalne recesywne oznacza, że pies, niezależnie od płci, musi otrzymać dwie kopie mutacji lub wariantu patogennego, aby być narażonym na ryzyko rozwoju choroby. Oboje rodzice chorego psa muszą być nosicielami co najmniej jednej kopii mutacji. Zwierzęta, które są nosicielami tylko jednej kopii mutacji, nie są narażone na zwiększone ryzyko rozwoju choroby, ale mogą przekazywać mutację przyszłym pokoleniom. Nie zaleca się rozmnażania psów będących nosicielami wariantów genetycznych, które mogą powodować chorobę, nawet jeśli nie wykazują objawów.

Raport techniczny

W zależności od lokalizacji zmienionego białka w złączu nerwowo-mięśniowym, SMC ma kilka podtypów: presynaptyczny, synaptyczny, postsynaptyczny i wrodzone zaburzenia glikozylacji białek. W tym przypadku uszkodzony gen (CHAT) koduje białko znane jako acetylotransferaza choliny. Enzym ten jest odpowiedzialny za produkcję acetylocholiny, która jest uwalniana w terminalu presynaptycznym i jest niezbędna do ruchu mięśni. Dlatego też wrodzony zespół miasteniczny odkryty u rasy Old Danish Pointer należy do podtypu presynaptycznego. Stwierdzono, że mutacja w genie CHAT jest zaangażowana w rozwój tego podtypu CMS. Mutacja polega na zamianie G na A w eksonie 6, co prowadzi do zamiany waliny na metioninę w pozycji 29 białka (p.V29M).

Najbardziej dotknięte rasy

  • Old Danish Pointing Dog

Bibliografia

Nadal nie znasz prawdziwej natury swojego psa?

Odkryj sekrety DNA swojego zwierzaka dzięki naszym dwóm seriom.

starter

Rasy + Cechy fizyczne

advanced

Zdrowie + Rasy + Cechy fizyczne

Summer Sale Tylko do 25 lipca na nasze testy DNA dla psów. Użyj naszego kodu SUMMER15
Kup