Neuronalna lipofuscynoza ceroidowa 5 (gen CLN5, Border Collie)

Neuronalna lipofuscynoza ceroidalna 5 (NCL5) została zidentyfikowana u psów rasy Border Collies i jest spowodowana mutacją w genie CLN5. Ten wariant lipofuscynozy występuje zwykle u młodych psów, zazwyczaj w wieku od 12 miesięcy do 2 lat.

Symptomy

Objawy NCL5 obejmują: postępujące pogorszenie stanu neurologicznego, utratę koordynacji i zdolności motorycznych, zmiany w zachowaniu, takie jak zwiększona agresja lub lęk, utrata wzroku, ślepota i drgawki. Oczekiwana długość życia dotkniętych chorobą psów nie przekracza 3 lat.

Zarządzanie chorobami

Nie ma lekarstwa na NCL5, a leczenie zwykle koncentruje się na kontrolowaniu objawów i utrzymaniu jakości życia psa. Na przykład, leki mogą być przepisywane w celu kontrolowania napadów, a opieka wspomagająca może pomóc kontrolować inne objawy.

Podstawy genetyczne

Choroba ta jest dziedziczona w sposób autosomalny recesywny. Dziedziczenie autosomalne recesywne oznacza, że pies, niezależnie od płci, musi otrzymać dwie kopie mutacji lub wariantu patogennego, aby być narażonym na ryzyko rozwoju choroby. Oboje rodzice chorego psa muszą być nosicielami co najmniej jednej kopii mutacji. Zwierzęta, które są nosicielami tylko jednej kopii mutacji, nie są narażone na zwiększone ryzyko rozwoju choroby, ale mogą przekazywać mutację przyszłym pokoleniom. Nie zaleca się rozmnażania psów będących nosicielami wariantów genetycznych, które mogą powodować chorobę, nawet jeśli nie wykazują objawów.

Raport techniczny

Neuronalne ceroidalne lipofuscynozy (NCL) są lizosomalnymi chorobami spichrzeniowymi charakteryzującymi się gromadzeniem fluorescencyjnych granulek lipofuscyny w lizosomach neuronów, co prowadzi do wczesnej śmierci neuronów i postępującej neurodegeneracji ośrodkowego układu nerwowego. Choroby te są wywoływane przez mutacje w kilku genach, a wiek wystąpienia objawów i progresja różnią się w zależności od konkretnej postaci choroby i mutacji leżącej u jej podstaw. NCL5 jest chorobą wywoływaną w szczególności przez mutacje w genie CLN5, którego funkcja nie jest jeszcze w pełni poznana. Postulowano, że białko to może odgrywać rolę w transporcie wewnątrzkomórkowym, a ostatnio zaproponowano, że może funkcjonować jako enzym proteazy w lizosomach. Mutacja w analizowanym tutaj genie CLN5, zwana c.619C>T, powoduje przekształcenie kodonu glutaminy w kodon terminacji (p.Gln207Ter). Zmiana ta powoduje, że białko nie funkcjonuje prawidłowo. Ten wariant genetyczny został początkowo zidentyfikowany u Border Collie dotkniętych NCL5, ale został również wykryty u innych ras, takich jak australijskie psy pasterskie i mieszanka owczarka niemieckiego i australijskiego psa pasterskiego.

Najbardziej dotknięte rasy

  • Border Collie
  • Golden Retriever
  • Australijski pies pasterski

Bibliografia

Basak I, Wicky HE, McDonald KO,et al. A lysosomal enigma CLN5 and its significance in understanding neuronal ceroid lipofuscinosis. Cell Mol Life Sci. 2021 May;78(10):4735-4763.

Melville SA, Wilson CL, Chiang CS,et al. A mutation in canine CLN5 causes neuronal ceroid lipofuscinosis in Border collie dogs. Genomics. 2005 Sep;86(3):287-94.

Villani NA, Bullock G, Michaels JR,et al. A mixed breed dog with neuronal ceroid lipofuscinosis is homozygous for a CLN5 nonsense mutation previously identified in Border Collies and Australian Cattle Dogs. Mol Genet Metab. 2019 May;127(1):107-115.

Nadal nie znasz prawdziwej natury swojego psa?

Odkryj sekrety DNA swojego zwierzaka dzięki naszym dwóm seriom.

starter

Rasy + Cechy fizyczne

advanced

Zdrowie + Rasy + Cechy fizyczne

Test DNA, którego szukałeś