Miotonia wrodzona (gen CLCN1, Sznaucer miniaturowy)

Miotonia wrodzona to choroba, która dotyka mięśnie szkieletowe i charakteryzuje się niezdolnością mięśni do prawidłowego rozluźnienia się po skurczu. Stan ten jest wynikiem mutacji, które wpływają na funkcję kanału chlorkowego w komórkach mięśniowych.

Symptomy

Opisywane objawy kliniczne obejmują uogólnioną sztywność ruchów, ciężki przerost mięśni szkieletowych i nasilone odgłosy oddechowe. Inne objawy obejmują trudności w połykaniu i nadmierne wydzielanie śliny (pojawiające się od 2-3 miesiąca życia). W niektórych przypadkach zaobserwowano ścisły związek między miotonią wrodzoną a prognatyzmem wyższym u tej rasy.

Zarządzanie chorobami

Nie odnotowano przypadków wyleczenia miotonii wrodzonej, jednak dotknięte nią psy są zwykle utrzymywane w stanie stabilnym za pomocą leczenia farmakologicznego, takiego jak prokainamid.

Podstawy genetyczne

Choroba ta jest dziedziczona w sposób autosomalny recesywny. Dziedziczenie autosomalne recesywne oznacza, że pies, niezależnie od płci, musi otrzymać dwie kopie mutacji lub wariantu patogennego, aby być narażonym na ryzyko rozwoju choroby. Oboje rodzice chorego psa muszą być nosicielami co najmniej jednej kopii mutacji. Zwierzęta, które są nosicielami tylko jednej kopii mutacji, nie są narażone na zwiększone ryzyko rozwoju choroby, ale mogą przekazywać mutację przyszłym pokoleniom. Nie zaleca się rozmnażania psów będących nosicielami wariantów genetycznych, które mogą powodować chorobę, nawet jeśli nie wykazują objawów.

Raport techniczny

Miotonia wrodzona jest zaburzeniem spowodowanym mutacjami w genie CLCN1, który koduje zależny od napięcia kanał chlorkowy w mięśniach szkieletowych. Mutacje w genie powodują, że kanał chlorkowy nie jest w stanie w pełni się otworzyć, a zatem depolaryzacja trwa dłużej niż zwykle. W konsekwencji, rozluźnienie mięśni szkieletowych jest opóźnione po skurczu mięśni. Stwierdzono, że w rasie sznaucerów miniaturowych występuje specyficzna mutacja genetyczna (c.803C>T) w genie CLCN1, która powoduje zastąpienie aminokwasu treoniny metioniną. Mutacja ta prowadzi do znacznego zmniejszenia zdolności otwierania kanału chlorkowego przy fizjologicznych poziomach napięcia. W rezultacie obserwuje się nadpobudliwość mięśni i trudności z ich prawidłowym rozluźnieniem po skurczu.

Najbardziej dotknięte rasy

  • Sznaucer miniaturowy

Bibliografia

Nadal nie znasz prawdziwej natury swojego psa?

Odkryj sekrety DNA swojego zwierzaka dzięki naszym dwóm seriom.

starter

Rasy + Cechy fizyczne

advanced

Zdrowie + Rasy + Cechy fizyczne

Summer Sale Tylko do 25 lipca na nasze testy DNA dla psów. Użyj naszego kodu SUMMER15
Kup